Selecteer een pagina

Woon-zorg-werk

De 17e eeuwse boerderij Nooitgedacht kon worden behouden door het perceel een nieuwe bestemming te geven als woon-zorg-werk locatie voor mensen met een beperking en gedragsstoornis.

De boerderij is ongewijzigd. Op de plaats van oude stallen zijn woonpaviljoens gebouwd, passend in de stijl van de oorspronkelijke bebouwing. De wagenschuur, nu bestemd als dagbestedingsruimte, is opnieuw opgebouwd met een gelijk uiterlijk als het origineel. Het terrein heeft een parkachtige inrichting, dat door de bewoners onder professionele begeleiding, wordt onderhouden.

Opdrachtgever: Vestia / ASVZ

Dienstverlening COR bouwadvies:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Ontwerp
  • Procescoƶrdinatie
  • Vergunningaanvraag
  • Planuitwerking
  • Contractvorming
  • Bouwdirectie
  • Bouwtoezicht
  • FinanciĆ«le bewaking