Weijpoorthoeve

Weijpoorthoeve

Weijpoorthoeve De Weijpoorthoeve is een herbouwde boerderij op de oorspronkelijke fundamenten uit 1619. Bij de herbouw is de functie veranderd naar wonen en werken aan huis. Het ontwerp is ontleend aan de boerderijopzet in het Hollandse veenweidegebied uit de 18e eeuw. Bij de uitwerking is elk detail nauwkeurig bepaald om zo een zeer hoge beeldkwaliteit te halen. Tegelijk voldoet de boerderij aan alle hedendaagse eisen van comfort en zeer laag energiegebruik. Opdrachtgever: Particulier Dienstverlening COR bouwadvies: Ontwerp i.c.m. opdrachtgever Vergunningaanvraag Planuitwerking Werktekeningen << terug naar...
Molen Kortenoord en dagcentrum Korenaer

Molen Kortenoord en dagcentrum Korenaer

Molen Kortenoord en dagcentrum Korenaer Aan de oever van de Hollandse IJssel is uit een ru├»ne een nieuwe molen herrezen met daarbij een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en een theeschenkerij voor toeristen. Lekkernijen worden hier met meel uit de molen gebakken in de eigen bakkerij en verkocht in de theeschenkerij. Het project is een prachtig voorbeeld van behoud van cultureel erfgoed met een maatschappelijke invulling. Opdrachtgever: Stichting Molen Kortenoord / Vestia / ASVZ Dienstverlening COR bouwadvies: Haalbaarheidsonderzoek Ontwerp Vergunningaanvraag Procesco├Ârdinatie Planuitwerking Contractvorming Bouwdirectie Bouwtoezicht << terug naar...