Projectmanagement

Projectmanagement

Bouwen is een proces. Het beheersen van dat proces is bepaald geen bijzaak! Hoe minder miscommunicatie, fouten en onduidelijkheden, hoe efficiënter u bouwt. En dat vertaalt zich in scherpe calculaties, het uitblijven van financiële verrassingen en een soepel proces. De realisatie van uw droom wordt dan een feest.


Kwaliteit bewaken

Krijgt u straks waar voor uw geld? COR zorgt voor eenduidige bestekteksten, toetst aan wet- en regelgeving en controleert of men zich op het werk hieraan houdt. Tekeningen en documenten van betrokken partijen worden zorgvuldig gecontroleerd, waardoor de faalkosten laag blijven en de kwaliteit verbetert. We doen dit voor u.


Proces en planning

Slim bouwen betekent: goed plannen. Een strakke aansturing van verschillende partijen bespaart veel tijd en geld. COR benut hierbij zijn ervaring met vergunningtrajecten en bouwmethoden. Gedurende het bouwproces rapporteren we u over de voortgang, brengen we knelpunten in kaart en sturen we bij waar nodig.


Contracten

COR adviseert u bij de keuze voor deskundige partners die uw project gaan uitvoeren, al dan niet in bouwteamverband. Bij een (vorm van) aanbesteding begeleidt COR die en wordt er een gunningsadvies en conceptcontract opgesteld. De controle van begrotingen is hierbij een vast onderdeel. Een goed contract is het resultaat van de juiste communicatie en organisatie!


Kostenbeheersing

Als opdrachtgever wilt u dat de kosten zorgvuldig worden bewaakt. Uw budget is hiervoor het meetpunt. Tijdens de planuitwerking en de realisatie bewaakt COR de kosten en toetst de ontwikkelingen telkens aan het vastgestelde investeringsplan. Door hier consequent alert op te zijn, hebben bouwprojecten waarbij COR betrokken is, vaak nauwelijks een afwijking ten opzichte van het budget!


En natuurlijk kunt u bij COR bouwadvies ook terecht met elk vraagstuk voor het (ver)bouwen en onderhouden van gebouwen.