Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

Samen hetzelfde doel, zodat iedereen er beter van wordt. Onder dit motto begeleidt COR de realisatie van bouwprojecten. Niet van een afstand, maar daadwerkelijk op de steiger. Met korte lijnen en heldere communicatie wordt de kwaliteit en het budget van uw project bewaakt. Daarmee krijgt u wat u bedoelt.


Bouwtoezicht

Gemaakte afspraken moeten nagekomen worden. Daarom toetst COR onder andere bouwmaterialen aan de bestekspecificaties, beoordeelt het werk op locatie en signaleert waar mogelijk tijdig afwijkingen in planning en kwaliteit. Zo worden kostbare correcties voorkomen. COR blijft alert tot de laatste spijker!


Bouwdirectie

Met COR houdt u alles onder controle tijdens het bouwproces. COR zit bouwvergaderingen voor en legt afspraken vast in heldere verslagen. Partijen worden daar zo nodig tijdig door COR op aangesproken: kritisch, maar ook motiverend en respectvol.


Uitvoeringsbegeleiding

COR is thuis op de bouwplaats. Om op kwaliteit te controleren, maar ook om voorwaarden te scheppen voor goed werk en adequaat vragen te beantwoorden. Zo worden uitvoerende partijen gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten en verloopt het bouwproces sneller en beter.


En natuurlijk kunt u bij COR bouwadvies ook terecht met elk vraagstuk voor het (ver)bouwen en onderhouden van gebouwen.